Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
Handlede

Handel med kvinder til prostitution er et voksende problem - både globalt og i Danmark.
FN anslår, at 700.000 kvinder og børn hvert år bliver solgt til prostitution og sexindustri i EU.
De vurderer, at menneskehandel indbringer mellem 35 og 49 milliarder kroner om året.
Handel med kvinder og børn til prostitution er den kriminelle aktivitet, hvor risikoen for at blive straffet er minimal.
Der er høj indtjening; et menneske kan sælges igen og igen, og udgifterne er begrænsede.