Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
Holdninger
De politiske partier


De fleste politiske partier har taget stilling til narkoprostitution og handel med kvinder og børn til prostitution. De har diskuteret og er på tværs af partierne nået frem til en fælles holdning: Begge ting skal forbydes og forebygges.

Men mange af de politiske partier er ikke afklarede, når det drejer sig om danske kvinder, der prostituerer sig - uden tvang fra andre personer eller på grund af et stofmisbrug.

Uenighederne skyldes blandt andet, at de ikke ser ens på årsagerne til prostitution. De har ikke samme syn på, hvilke konsekvenser prostitution kan have for den enkelte kvinde eller for samfundet. De heller ikke er enige om, hvordan vi som medborgere skal forholde os til prostitution.

De danske politikere diskuterer i øjeblikket, hvorvidt vi i Danmark skal forbyde køb af sex, men der er endnu store uenigheder partierne imellem.


Læs mere om de enkelte partiers holdninger om prostitution:

Tilbage til Holdninger
Printvenlig version af siden