Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
Holdninger
De prostituerede

Blandt de prostituerede er der ikke et fælles syn på prostitution.
De fleste prostituerede er enige om, at prostitution ikke skal kriminaliseres, for det vil betyde, at de ikke kan tjene de penge, de har brug for. Nogle mener, at prostitution er godt for vores samfund, og et flertal opfatter prostitution som et tegn på fattigdom.

De fleste har et håb om, at de som prostituerede kunne blive mere respekteret og accepteret. Fordømmelsen og den manglende viden i samfundet gør det svært for kvinderne.

Nogle prostituerede betragter prostitution som et frit valg og som en god mulighed for at tjene penge. De taler ligeledes om at legalisere prostitution. Nogle taler for statsbordeller og uddannelse på området.
Andre anser ikke prostitution som et frit valg eller job, men opfatter prostitution som svært og skadeligt fysisk, psykisk og socialt. De mener derfor, at prostituerede skal have mulighed for at få hjælp ud af prostitution.
Alle prostituerede mener, at unge under 18 år ikke skal prostituere sig, og at narkoprostitution og kvindehandel skal bekæmpes.
Dette hænger sammen med, at de mener, at det ikke er prostitution af egen fri vilje.


Tilbage til Holdninger
Printvenlig version af siden