Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
K?bere
Bagm?nd
Fakta
Holdninger
Opgaver
Sex til Salg

Undervisningsmaterialet sextilsalg.net
- Handler om prostitution og kvindehandel.
- L?gger op til diskussion.
- Giver viden og fakta p? omr?det.

sextilsalg.net stiller sp?rgsm?l
Hvorn?r er man prostitueret?
Hvorfor g?r man ind i prostitution?
Hvorfor er det prim?rt m?nd, der k?ber sex?
Hvem tjener pengene?
Hvad betyder det for samfundet, at sex er til salg?
Hvordan h?nger menneskerettigheder og kvindehandel sammen?