Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
Købere
Data om kunder


Hvor mange køber sex eller har købt sex?
� 14% af danske mænd har på et tidspunkt købt sex. Det vil sige, at hver sjette mand i   Danmark har købt sex
� I 2005 var der samme antal kunder som i 1989
� Antallet af sexkunder ikke er steget, som antallet af prostituerede er

Hvem er kunderne?
� Kunderne adskiller sig ikke fra mænd generelt, når man ser på alder, bopæl, civilstand,   erhverv og økonomiske forhold
� 71% af de mænd, der køber sex, har en fast partner
� 20% af sexkunderne er gift
� 66% har købt sex �n eller få gange
� 33% køber regelmæssigt sex

Hvad siger kunderne om deres sexkøb?
� 60% svarer, at sexkøb var noget, de skulle prøve af
� 10% svarer, at de køber sex, fordi de har specielle ønsker
� 8 % køber sex, fordi det er deres eneste mulighed for at få sex
� Kunderne har købt sex, fordi muligheden bød sig
� Selvstændige, ufaglærte og faglærte samt jobsøgende og lærlinge/elever har størst   erfaringer med at tale om deres sexkøb

Hvad betyder alderen?
� Jo yngre en mand er ved sit første sexkøb, jo oftere køber han senere i livet på regelmæssig basis. Regelmæssige sexkøb vil sige, at der købes sex mere end 12 gange
� Jo yngre mændene er, jo oftere taler de med deres venner om erfaringer med sexkøb
� Jo yngre kunderne er, jo flere svarer, at de har købt sex, fordi de ville prøve det

Hvad siger kunderne om de prostitueredes nationalitet?
� 39% af kunderne har købt sex hos udenlandske prostituerede
� Næsten fire ud af ti sexkunder vurderer, at det har stor eller nogen betydning, hvilken   nationalitet den prostituerede har
� 23% af kunderne har udelukkende opsøgt danske prostituerede
� 38% har købt sex hos både danske og udenlandske prostituerede
� 65% af de kunder, der mener, at den prostitueredes nationalitet har betydning,   svarer, at de foretrækker danske prostituerede

Hvordan er det med kundernes holdninger?
� Den typiske sexkunde fraskriver sig ansvaret for prostitutionen
� Den typiske kunde er overbevist om, at lige præcis han ikke gør kvinderne ondt
� De fleste mænd, der køber sex, ønsker at optræde moralsk, sikre gensidig nydelse og   ikke skade de prostituerede
� Generelt fraskriver kunderne sig ansvaret for det, de gør, ved at tro, at det må være   anderledes med dem end med alle andre
� Mange af kunderne er af den opfattelse, at de vil kunne se på en prostitueret, hvis   hun sælger sex mod sin vilje
Kilder: Claus Lautrup�Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse...� Videns og Formidlingscentret for Socialt udsatte, 2005 og Rasmus Bang Petersen, Information, 10. september 2005
Tilbage til Handlede
Printvenlig version af siden
Til Opgaverne