Sex til Salg
Forside
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
En håndsrækning

'Unge' - Hvorfor?


Unge og prostitution � har det noget med undervisningen i folkeskolen at gøre?
Ja fordi
� et stigende antal unge � piger og drenge - befinder sig i gråzonen, før der er tale om   reel prostitution. De eksperimenterer og tilbydes penge, gaver mm. for at give   seksuelle ydelser
� jo tidligere en mand begynder at købe sex, jo større er risikoen for at han fortsætter   senere i livet


Internettet
På Internettet chatter unge uden for forældres og læreres rækkevidde. De udveksler ideer og erfaringer. For svage unge betyder det, at de kan få kontakter og udfordringer, som de har svært ved at håndtere.
Det kan for eksempel være drenge, som er usikre p� deres seksualitet. Der er risiko for, at de kommer i kontakt med voksne, som de ikke kan sige fra overfor, og derved overskrider egne grænser - også seksuelt.


Vil du vide mere


'Unge' - Hvordan?


Tilbage til Opgaver
Printvenlig version af siden