Forside
Sex til Salg
Unge
Voksne
Handlede
Købere
Bagmænd
Fakta
Holdninger
Opgaver
En håndsrækning

Hvorfor skal prostitution og kvindehandel ind i undervisningen

Sex til salg ønsker at skabe debat og at sætte holdninger i spil.
De unge skal lære om prostitution og kvindehandel for at give dem en viden at tage stilling ud fra.
De unge skal vide, hvilke konsekvenser det har at prostituere sig og at købe sex. Derfor er hovedvægten i materialet lagt på temaet om unge.
Mange unge er nysgerrige overfor og undrer sig over prostitution og handel med kvinder og børn til sexindustrien.
Sex til salg imødekommer denne nysgerrighed. Materialet præsenterer viden og giver grundlag for refleksion.
Prostitution og kvindehandel er komplekse emner � der findes ikke �n sandhed men mange holdninger.

Sex til salg er målrettet folkeskolens overbygning og ungdomsuddannelserne. Materialet er udviklet af projekt 'PROSTITUTION & KVINDEHANDEL'.www.prostitution.dk

Tilbage til Opgaver